Litania loretańska tekst

Litania Loretańska, znana również jako Litania do Najświętszej Maryi Panny, to modlitwa katolicka, składająca się z sekwencji wezwań i odpowiedzi, w których wierni zwracają się do Matki Bożej z prośbami o wstawiennictwo. Oto tradycyjny tekst Litani Loretańskiej:

 1. Panie, zmiłuj się nad nami.
  Chryste, zmiłuj się nad nami.
  Panie, zmiłuj się nad nami.
  Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas.
 2. Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 3. Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
  Święta Panno dziewiczo, módl się za nami.
  Matko Chrystusa, módl się za nami.
  Matko Kościoła, módl się za nami.
 4. Matko łaskawa, módl się za nami.
  Matko miłosierdzia, módl się za nami.
  Matko życia, módl się za nami.
  Matko nadziei, módl się za nami.
  Matko wiary, módl się za nami.
  Matko czystości, módl się za nami.
  Matko ubogich, módl się za nami.
  Matko chorych, módl się za nami.
  Matko utrapionych, módl się za nami.
  Matko ucieczki grzeszników, módl się za nami.
  Matko wstawienniczko nasza, módl się za nami.
 5. Matko Syna Twego, módl się za nami.
  Matko Zbawiciela, módl się za nami.
  Matko Kościoła, módl się za nami.
  Matko zbawienia, módl się za nami.
  Matko Najświętsza, módl się za nami.
  Matko upragniona, módl się za nami.
  Matko najcudowniejsza, módl się za nami.
  Matko Najwyższa, módl się za nami.
  Matko nasza miłościwa, módl się za nami.
 6. Matko wybrana, módl się za nami.
  Matko szlachetna, módl się za nami.
  Matko czcigodna, módl się za nami.
  Matko cnotliwa, módl się za nami.
  Matko nasza Dziewico, módl się za nami.
  Matko chwały, módl się za nami.
  Matko uproś za nas łaski Twoje, módl się za nami.
  Matko upragniona, módl się za nami.
  Matko dobra, módl się za nami.
  Matko miłości, módl się za nami.
 7. Matko nieskalana, módl się za nami.
  Matko cudowna, módl się za nami.
  Matko naszej nadziei, módl się za nami.
  Matko naszej radości, módl się za nami.
  Matko Boga, módl się za nami.
  Matko najsłodsza, módl się za nami.
  Matko najmilsza, módl się za nami.
  Matko wiernych, módl się za nami.
  Matko sprawiedliwych, módl się za nami.
 8. Matko naszego zbawienia, módl się za nami.
  Matko naszej pomocy, módl się za nami.
  Matko naszego zadośćuczynienia, módl się za nami.
  Matko wstawienniczko nasza, módl się za nami.
  Matko nasza zbawicielko, módl się za nami.
  Matko wyzwolenia naszego, módl się za nami.
  Matko naszego pokoju, módl się za nami.
  Matko zwycięstwa naszego, módl się za nami.
  Matko naszego ucieczki, módl się za nami.
  Matko mądrości naszej, módl się za nami.
 9. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 10. Módlmy się. Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie, modlitwy Twojego ludu, abyśmy, którzy czujemy się wspierani wstawiennictwem Najświętszej Panny Marii, zawsze doświadczali Twojej pomocy w życiu i na śmierć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania ta ma głębokie znaczenie duchowe dla wielu katolików i jest często odmawiana w różnych sytuacjach, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo.

Litania Loretańska ma długą historię i głębokie znaczenie dla wielu katolików na całym świecie. Oto kilka dodatkowych informacji na ten temat:

 1. Historia: Litania Loretańska została nazwana na cześć sanktuarium Matki Bożej w Loreto we Włoszech, gdzie tradycyjnie była odmawiana. Jej korzenie sięgają średniowiecza, a tekst został sformułowany i rozpowszechniony w XVI wieku. Od tego czasu stała się integralną częścią modlitwy katolickiej.
 2. Struktura: Litania składa się z sekwencji wezwań i odpowiedzi, gdzie kapłan lub lider modlitwy wzywa do modlitwy, a wierni odpowiadają. Jest to forma modlitwy responsoryjnej, która umożliwia aktywne uczestnictwo całej wspólnoty w modlitwie.
 3. Wartość duchowa: Litania Loretańska skupia się na wielbieniu Maryi, Matki Bożej, i prośbą o jej wstawiennictwo przed Bogiem. Dla wielu wiernych jest to sposób na wyrażenie czci i oddania Matce Bożej, która jest postrzegana jako Matka Kościoła i Matka wszystkich wiernych.
 4. Popularność: Litania ta jest powszechnie stosowana w różnych okolicznościach, takich jak nabożeństwa majowe (Majówki), procesje maryjne, nabożeństwa różańcowe oraz podczas świąt maryjnych i innych uroczystości kościelnych. Jest również często odmawiana przez osoby prywatnie w czasie modlitwy osobistej.
 5. Wersje regionalne: Choć istnieje tradycyjny tekst Litani Loretańskiej, różne regiony i wspólnoty mogą stosować lokalne warianty, dodając określone wezwania lub zmieniając niektóre fragmenty, aby lepiej odzwierciedlać ich kulturowe i duchowe konteksty.
 6. Modlitwa o wsparcie i pocieszenie: Wiele osób zwraca się do Matki Bożej w modlitwie, aby uzyskać wsparcie, pocieszenie i nadzieję w trudnych sytuacjach życiowych. Litania Loretańska jest często modlitwą, którą ludzie odmawiają w czasach próby, choroby, czy też w sytuacjach, gdy potrzebują szczególnego wstawiennictwa Matki Bożej.

Te elementy wskazują na bogactwo duchowe i społeczne, które Litania Loretańska przynosi wiernym na całym świecie, stanowiąc ważną część praktyki religijnej wielu katolików.