Wirus marburg – choroba, objawy, leczenie


Wirus Marburg to wirus z rodziny Filoviridae, podobnej do wirusa Ebola. Jest to wirus RNA, który jest znany ze zdolności do wywołania ciężkich gorączek krwotocznych u ludzi, co może prowadzić do śmiertelnych infekcji. Wirus ten został nazwany od miasta Marburg w Niemczech, gdzie po raz pierwszy zidentyfikowano go w 1967 roku po wybuchu epidemii w fabryce produkującej szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Oto kilka kluczowych informacji na temat wirusa Marburg:

 1. Pochodzenie:
  • Wirus Marburg został po raz pierwszy zidentyfikowany podczas epidemii w Niemczech i Jugosławii w 1967 roku. Od tego czasu odnotowano kilka przypadków i niewielkich epidemii w różnych krajach afrykańskich.
 2. Źródło Zakażenia:
  • Naturalnym źródłem zakażenia wirusem Marburg są nietoperze, a przenoszenie wirusa na ludzi może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z ich wydzielinami, takimi jak mocz czy kał.
  • Wirus Marburg ma swoje naturalne zbiorniki w populacjach nietoperzy, zwłaszcza tych zamieszkujących Afrykę. Proces przenoszenia wirusa z nietoperzy na ludzi jest złożony i może zachodzić na kilka sposobów:
  • Bezpośredni Kontakt:
   • Nietoperze zarażone wirusem Marburg wydalają wirus w swoich wydzielinach, takich jak mocz czy kał. Ludzie mogą zostać zainfekowani, gdy mają bezpośredni kontakt z tymi wydzielinami.
  • Spożycie Mięsa Nietoperzy:
   • W społecznościach, gdzie nietoperze są konsumowane jako pokarm, istnieje ryzyko przeniesienia wirusa poprzez spożycie surowego mięsa zarażonych zwierząt.
  • Dróg Powietrznych:
   • Niektóre przypadki zakażenia mogą wynikać z wdychania aerozoli zawierających wirusa, które powstają w miejscach, gdzie nietoperze zarażone Marburgiem przebywają.
  • Kontakt z Zmarłymi Zwierzętami:
   • W przypadku pracowników opiekujących się zwierzętami lub osób zajmujących się badaniami na terenach, gdzie nietoperze są obecne, istnieje ryzyko zakażenia poprzez kontakt z zmarłymi zwierzętami.
  • Rozprzestrzenianie w Społecznościach Ludzkich:
   • Po raz pierwszy przeniesienie wirusa Marburg na ludzi miało miejsce w wyniku zarażenia pracowników laboratorium w Niemczech w 1967 roku, którzy mieli kontakt z tkankami zainfekowanych zielononosych małp afrykańskich.
  • Ryzyko Zakażenia w Zbiorowiskach:
   • Społeczności zamieszkujące obszary, gdzie nietoperze są obecne, mogą być bardziej narażone na zakażenie. Skontaktowanie się z odchodami nietoperzy lub miejscami, gdzie przebywają, zwiększa ryzyko zarażenia.
 3. Przebieg Choroby:
  • Infekcja wirusem Marburg może prowadzić do ciężkiej gorączki krwotocznej. Objawy obejmują gorączkę, bóle mięśni, nudności, wymioty, biegunkę, a w późniejszych fazach może wystąpić krwawienie z nosa, dziąseł, przewodu pokarmowego i innych miejsc.
 4. Sposób Przenoszenia:
  • Wirusem Marburg można zarazić się poprzez bezpośredni kontakt z chorym człowiekiem lub zakażonymi zwłokami. Przenoszenie wirusa między ludźmi jest możliwe, ale zazwyczaj wymaga bliskiego kontaktu z chorym lub ciałem zmarłego.
 5. Lokalizacja:
  • Większość przypadków wirusa Marburg miała miejsce w Afryce, zwłaszcza w krajach takich jak Uganda, Angola czy Kongo.
 6. Zapobieganie i Leczenie:
  • element zarządzania ryzykiem zakażenia. Istnieją pewne środki, które można podjąć, aby ograniczyć ryzyko zakażenia:
  • Izolacja Chorych:
   • Osoby z potwierdzonym zakażeniem wirusem Marburg powinny być natychmiast izolowane, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Izolacja obejmuje oddzielenie pacjentów od innych osób, a personel medyczny powinien stosować odpowiednie procedury ochrony.
  • Higiena Rąk:
   • Regularne i skrupulatne mycie rąk jest kluczowe dla zapobiegania zakażeniu. Użycie środków antybakteryjnych na bazie alkoholu może być także skutecznym środkiem dezynfekcyjnym.
  • Odpowiednie Środki Ochrony:
   • Personel medyczny i wszyscy, którzy mają kontakt z potencjalnie zakażonymi osobami, powinni stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak rękawice, maseczki ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną.
  • Bezpieczeństwo Wszywki Igły:
   • Bezpieczne praktyki medyczne, takie jak unikanie przypadkowych ukłucia igłą czy zakażenia krwią, są kluczowe dla minimalizacji ryzyka zakażenia.
  • Edukacja i Świadomość:
   • Wzrost świadomości na temat wirusa Marburg w społecznościach dotkniętych ryzykiem może pomóc w identyfikowaniu przypadków i zminimalizowaniu przenoszenia wirusa. Edukacja na temat objawów, ryzyka i środków ostrożności jest kluczowa.
  • Aktualnie brak specyficznych leków lub szczepionek na wirusa Marburg. Leczenie skupia się głównie na łagodzeniu objawów i wspieraniu organizmu w walce z infekcją:
   • Wsparcie Medyczne:
    • Hospitalizacja jest zazwyczaj konieczna, a pacjenci wymagają intensywnej opieki medycznej. Monitorowanie parametrów życiowych i utrzymanie stabilności organizmu są kluczowe.
   • Zwalczanie Objawów:
    • Leczenie objawowe obejmuje łagodzenie gorączki, kontrolowanie bólu i utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia. W zaawansowanych przypadkach może być konieczne leczenie przeciwkrzepliwe.
   • Zapobieganie Powikłaniom:
    • W związku z ryzykiem powikłań krwotocznych, podejmowane są środki mające na celu kontrolowanie krzepnięcia krwi i minimalizację ryzyka wewnętrznego krwawienia.
   • Badania Kliniczne:
    • Ze względu na rzadkość zakażeń wirusem Marburg, trwają badania nad lekami i terapiami. Badania kliniczne są kluczowe dla opracowania skutecznych strategii leczenia.

Ze względu na wysoką śmiertelność związana z wirusem Marburg, jego badania i monitorowanie są kluczowe dla skutecznego reagowania na potencjalne wybuchy epidemii. Organizacje zdrowia publicznego i naukowcy pracują nad zrozumieniem tego wirusa oraz rozwijaniem metod jego kontrolowania i leczenia.