Litania majowa

Litania majowa, znana również jako „Litania loretańska”, to modlitwa katolicka popularna w Kościele katolickim, szczególnie w Polsce, odprawiana w miesiącu maju, który jest dedykowany Maryi, Matce Bożej. Jest to seria wezwań do Matki Bożej, w których modlący się prosi o Jej wstawiennictwo oraz opiekę. Modlitwa ta często odprawiana jest przy kapliczkach maryjnych lub w miejscach publicznych, a także w domach prywatnych.

Litania majowa składa się z serii krótkich wezwań, na które odpowiada się „módl się za nami” lub „zmiłuj się nad nami”. Wzywa się w niej Maryję pod różnymi tytułami, takimi jak „Królowo Różańca Świętego”, „Matko Miłosierdzia” czy „Gwiazdo Morza”. Modlitwa ta jest także okazją do refleksji nad życiem Maryi i jej roli w historii zbawienia.

Litania majowa jest często łączona z tradycją majówki, czyli codziennego spotkania się w danym miejscu przez cały miesiąc maj, aby wspólnie odmawiać tę modlitwę i oddawać cześć Matce Bożej. Ta praktyka ma swoje korzenie w religijnej pobożności ludowej i jest ważnym elementem kultu maryjnego w wielu społecznościach katolickich.

Litania majowa to niezwykle bogata modlitwa, która pozwala na zgłębianie różnych aspektów kultu Maryjnego oraz wprowadza w atmosferę refleksji i modlitwy. Oto kilka dodatkowych informacji na temat Litani Majowej:

  1. Historia: Litania majowa ma swoje korzenie w długiej tradycji katolickiej modlitwy liturgicznej, szczególnie w modlitwach liturgii godzin oraz w kultowym śpiewie kościelnym. Jej początki sięgają średniowiecza, a z biegiem czasu stała się popularna w formie modlitwy indywidualnej i zbiorowej, zwłaszcza w okresie miesiąca maju.
  2. Struktura: Modlitwa składa się z serii wezwań, na które odpowiada się stałym wezwaniem, takim jak „módl się za nami” lub „zmiłuj się nad nami”. Każde wezwanie jest formułowane zwykle w sposób pochwalny, wyrażając różne aspekty Maryi, Jej tytuły, cnoty lub tajemnice.
  3. Modlitwa w różnych językach: Litania majowa jest modlitwą powszechną w wielu krajach, dlatego też istnieją różne wersje w różnych językach. Każda z tych wersji może mieć nieco inne wezwania, zależnie od lokalnych tradycji i kultury katolickiej.
  4. Majówki: Tradycja odmawiania Litanii majowej często wiąże się z tzw. „majówkami” – spotkaniami religijnymi, które odbywają się codziennie w miesiącu maju. W czasie tych spotkań ludzie gromadzą się w kościołach, kaplicach lub przy przydrożnych krzyżach, aby wspólnie odmawiać Litanie majową i inne modlitwy, a także śpiewać pieśni maryjne.
  5. Kult Maryjny: Litania majowa jest ważnym elementem kultu maryjnego, który jest powszechny w Kościele katolickim. Poprzez tę modlitwę wierni oddają cześć Maryi, prosząc o Jej wstawiennictwo i opiekę nad swoimi potrzebami duchowymi i materialnymi.

oto tekst Litanii Loretańskiej, znanej również jako Litania majowa:

Pan Jezus, zmiłuj się nad nami.
Pan Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Aniele Pański, módl się za nami.
Święci Michału, Gabrielu i Rafał, módlcie się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święci Janie Chrzcicielu, Józefie i Mateuszu, módlcie się za nami.
Święci Janie, Pawle, Andrzeju i Janie, módlcie się za nami.
Święci Filipie, Bartłomieju, Tomo i Mateuszu, módlcie się za nami.
Święci Łukaszu, Barnabo, Symeonie i Judy Tadeuszu, módlcie się za nami.
Święci Klemensie, Syrakuzy, Korneliuszu i Cyryku, módlcie się za nami.
Święci Walerianie, Witalisie i Hippolycie, módlcie się za nami.
Święci Justynie, Longinie i Kosmie, módlcie się za nami.
Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami.
Święci Rochu i Sebastiane, módlcie się za nami.
Święci Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami.
Święci Janie, Pawle, Kosmo i Damianie, módlcie się za nami.
Święci Gervazie i Protazie, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Boże, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, o Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, o Panie.
Od wszelkiego zła, wybaw nas, o Panie.
Od wszelkiej grzechoty, wybaw nas, o Panie.
Od wszelkich pokus i zgubnych duchów, wybaw nas, o Panie.
Przez Twoje wcielenie i narodzenie, wybaw nas, o Panie.
Przez Twoje święte rany i mękę, wybaw nas, o Panie.
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, o Panie.
Przez Twoje zstąpienie i wysławienie, wybaw nas, o Panie.
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw nas, o Panie.
A na Dzień Sądu, wybaw nas, o Panie.

W każdy dzień Twojej królowej nas przewodź.
Dzieciom Twoim pomoc bądź, o Matko Boża.
Zakonowi Twojemu asystencją bądź, o Matko Boża.
Kraju naszemu przywódczynią bądź, o Matko Boża.
Miłosierdzia Twojego od Boga oczekujemy.
Światłości Twojej potrzebujemy, o Matko Boża.
Serce Twoje za nas wstawiaj, o Matko Boża.
W naszych potrzebach nas wspomagaj, o Matko Boża.
Dziewico sławna, święta i błogosławiona, módl się za nami.
Matko Boża, Panno Przedziwna, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, racz nam dać pokój.

Módl się za nas, święta Boża Rodzicielko,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wysłuchaj, prosimy, miłosiernego Boże, modlitwy nasze, które z ufnością kierujemy ku Tobie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Niech nasze prośby będą jak nasi przebłagania, ułożone przez Ciebie, o Panie, i okaż nam swoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania majowa jest piękną modlitwą, która wyraża głęboką czcię dla Matki Bożej oraz prosi o Jej wstawiennictwo przed Bogiem.